03 de juny 2008

La Crema del Paper Segellat

"La Crema del Paper Segellat"
Autor: Francesc Cuixart Barjau (Berga, 1875 - Manresa, 1931)

Pintura que presideix la Sala de les Columnes de l'edifici noble de l'Ajuntament de Manresa.

Representa la crema del paper oficial que l'autoritat napoleònica va imposar per a tot el territori ocupat i que portava el segell de validesa del lloctinent general del regne i cunyat de Napoleó, el mariscal Joachim Murat. Aquest paper va ser cremat a la seva arribada a Manresa, el dia 2 de juny de 1808, fet que va significar el primer acte de revolta de la ciutat de Manresa en contra de l'autoritat francesa. El mateix dia, els revoltats van constituir la Junta de Govern i de Defensa de la Ciutat.

L'escena és la interpretació d'una pintura mural de 1811 de la masia les Farreres de Rellinars.

Printfriendly