30 d’abril 2016

Manresa en xifres a l'any 1900

Evolució de Manresa a la segona meitat del XIX


Evolució de la ciutat de Manresa. (Font: Ajuntament de Manresa) 

El procés de creixement de la ciutat de Manresa durant la segona meitat del segle XIX té dos punts d'estudi molt identificadors: l'augment de la població del seu nucli urbà i de llurs activitats econòmiques. En aquest bloc, n'hem parlat de forma extensiva i al final de l'entrada he deixat els enllaços més destacats sobre aquest període. De fet la ciutat de Manresa i la comarca del Bages, foren les úniques que a la Catalunya central van augmentar la seva població respecte les comarques veïnes durant el període citat, de 1850 a l'any 1900.

Comarques
Any 1860
Any 1900
Bages
60.041
67.381
Anoia
42.581
35.937
Solsonès
16.065
9.837
Berguedà
30.667
27.217
Osona
61.143
56.941
Font: "Història de la Ciutat de Manresa. 1900 - 1950". Volum 3. Caixa de Manresa, 1991

La població de Manresa va augmentar, però també ho feren els pobles com Sant Vicenç de Castellet, Súria, Castellbell i el Vilar o Navàs. L'any 1900 Manresa era el nucli urbà més important de la Catalunya Central, amb un avantatge sobre les altres ciutats (Vic o Igualada).

Evolució població de Manresa:

Any
Habitants
1857
15.264
1887
22.685
1900
23.252
Font: "Història de la Ciutat de Manresa. 1900 - 1950". Volum 3. Caixa de Manresa, 1991

Comparem ara la ciutat de Manresa amb les de Vic i Igualada:

Ciutats
1860
1900
Manresa
16.193
23.252
Vic
13.036
11.628
Igualada
11.896
10.442
Font: "Història de la Ciutat de Manresa. 1900 - 1950". Volum 3. Caixa de Manresa, 1991

Més informació:

- La Manresa de 1860: (I), (II)
- La ciutat de les Bases de Manresa: (I), (II), (III)
- L'eixample manresà i les fàbriques: (I), (II), (III)
- Les filatures: (I), (II), (III)
- Indústria i urbanisme: aquí
- La consolidació industrial: aquí

Bibliografia:

- DD.AA. (1991). "Història de Manresa 1900-1950". Caixa de Manresa, Manresa. 

- COMAS, Francesc (2009). "Història de Manresa". Editorial Zenobita, Manresa.

- FERRER, Llorenç (2011). "Sociologia de la industralització. De la seda al cotó a la Catalunya Central (segles XVIII-XIX)" Fundació Noguera, Estudis 58. Barcelona

- GARCIA, Gal·la (2001). "L'abans de Manresa, Recull gràfic 1876-1965". Efadós Editorial

- OLIVERAS, Josep (1986). "La consolidació de la ciutat industrial: Manresa (1871-1900)". Caixa d'Estalvis de Manresa, Manresa

Printfriendly